Alliantie
Fysiotherapie
Zaanstreek
Waterland

Zorg in eigen hand

Alliantie
Fysiotherapie
Zaanstreek
Waterland

Zorg in eigen hand

Wat kan je van ons verwachten?
Leer ons kennen

Samen
Doeltreffend

Professionele
Fysiotherapeuten

Serieuze
Gesprekspartner

Samenwerken
Is onze kracht

Video afspelen

Wat kan je van ons verwachten?
Leer ons kennen

Net als de zorg in Nederland staat de afgelopen jaren de fysiotherapiepraktijk onder druk. Achterblijvende tarieven, hogere eisen en een veranderend zorglandschap vragen veel aandacht van de praktijken in onze regio. De veranderingen die in de zorg worden doorgevoerd en die van zorgverleners zullen worden gevraagd zullen ook de fysiotherapiepraktijk raken. Hoe zorgen wij voor efficiëntere zorg in de regio? Hoe zorgen wij voor substitutie van 2e lijn naar 1e lijn? Hoe vergroten wij de samenwerking tussen verschillende disciplines? Juist voor dit soort vragen is de AFZW opgericht.

Video afspelen

Wat kan je van ons verwachten?
Leer ons kennen

Net als de zorg in Nederland staat de afgelopen jaren de fysiotherapiepraktijk onder druk. Achterblijvende tarieven, hogere eisen en een veranderend zorglandschap vragen veel aandacht van de praktijken in onze regio.

De veranderingen die in de zorg worden doorgevoerd en die van zorgverleners zullen worden gevraagd zullen ook de fysiotherapiepraktijk raken.

Hoe zorgen wij voor efficiëntere zorg in de regio? Hoe zorgen wij voor substitutie van 2e lijn naar 1e lijn? Hoe vergroten wij de samenwerking tussen verschillende disciplines? Juist voor dit soort vragen is de AFZW opgericht.

COPD

Netwerk Longfysiotherapie Zaanstreek-Waterland

Het netwerk longfysiotherapeuten is een samengevoegd initiatief van longnetwerk Zaanstreek en longnetwerk Waterland. Beide netwerken bestaan al sinds 2004 en zijn gegroeid tot solide regionale partners. In 2023 hebben de netwerken zich gebundeld. Hiermee is er nog meer ruimte voor samenwerking en kwaliteit, daarnaast staan we ook sterker in gesprekken met verzekeraars.

Het netwerk bestaat uit zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met een longaandoening, zoals COPD, astma of andere longaandoeningen. Meerdere malen per jaar hebben wij een gezamenlijke bijeenkomst waarin we nieuwe ontwikkelingen bespreken en de samenwerking verdiepen. Ad hoc wordt er overlegd over de individuele patiënt, zodat elke longpatiënt verzekerd is van de beste zorg. Behandeling wordt altijd afgestemd met alle betrokken zorgverleners. Netwerk Longfysiotherapie Zaanstreek-Waterland voor deskundigheid, kwaliteit en goede samenwerking!

Longfysiotherapie biedt meerwaarde!

Als gevolg van een longaandoening kunnen op verschillende gebieden problemen ontstaan. Hierdoor kunt u belemmerd worden in uw functioneren, zoals werk, hobby's of sport.

Deze belemmeringen zijn niet altijd zichtbaar voor de omgeving, maar wel voor uzelf. Tijdig leren hier op een optimale manier mee om te gaan, resulteert in aantoonbaar beter functioneren op de langere termijn.

Longfysiotherapeuten zijn expliciet opgeleid op het gebied van longaandoeningen en scholen zich hierin regelmatig bij. Nieuwe inzichten, ervaringen en ontwikkelingen worden met elkaar gedeeld binnen het netwerk. Er vindt direct overleg plaats tussen alle betrokken hulpverleners (longarts, longverpleegkundige, huisarts, diëtiste, etc.). Hiermee wordt een optimale behandeling gerealiseerd en een hoge kwaliteit gewaarborgd.

De longfysiotherapeut begeleidt u in het omgaan met uw longaandoening. Er wordt gestreefd naar een optimaal functioneren. Wij gaan specifiek in op uw hulpvraag. Samen met u worden er doelen gesteld en een behandelplan opgezet. U krijgt intensieve begeleiding op het gebied van

• Conditie opbouw en behoud hiervan door middel van training.

• Ademhalingscontrole door middel van ademhalingsoefeningen.

• Leren omgaan met grenzen en mogelijkheden tijdens uw activiteiten.

Uw conditie wordt gecontroleerd door middel van periodieke testen. Fysiotherapie bij longaandoeningen wordt meestal vergoedt vanuit de basisverzekering.

Voor COPD geldt een vergoeding afhankelijk van de ernst van de aandoening, deze wordt door uw arts en fysiotherapeut gezamenlijk vastgesteld. Vraag uw fysiotherapeut naar alle mogelijkheden.

Onze partners

Het hebben van sterke partnerschappen zorgt ervoor dat altijd de juiste
specialisten kunnen aanbieden.

Regionale netwerken

Het ondersteunen en ontwikkelen van regionale netwerken zodat stakeholders zoals ziekenhuizen en zorgverzekeraars onze hoge kwaliteit van zorg zien en onze aangesloten fysiotherapeuten makkelijker vindbaar zijn.

Regionale netwerken

Het ondersteunen en ontwikkelen van regionale netwerken zodat stakeholders zoals ziekenhuizen en zorgverzekeraars onze hoge kwaliteit van zorg zien en onze aangesloten fysiotherapeuten makkelijker vindbaar zijn.