Meest gestelde vragen

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen, kan je altijd contact met ons opnemen.

De AFZW is een coöperatie van vijftig fysiotherapiepraktijken in Zaanstreek-Waterland. Het doel van de AFZW is meer sturing krijgen met betrekking tot de financiering van behandelingen en behandeltrajecten tijdens de regio-financiering van de zorg in de eerste lijn. De alliantie heeft twee zetels binnen de adviesraad van de regio-organisatie en bepaalt dus, samen met de andere eerstelijns disciplines, direct het regionale beleid.

Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van de sterke versnippering van het vak fysiotherapie in Zaanstreek-Waterland. Door gebrek aan samenwerking is “de fysiotherapeut” geen gesprekspartner voor beleidsmakers en wordt de vergoeding en invulling van ons vak bepaald door mensen die weinig of geen affiniteit met fysiotherapie hebben.

De regio-organisatie is ontstaan uit een fusie van de SEZ (Stichting Eerstelijnszorg Zaanstreek) en de HZW (Huisartsencoöperatie Zaanstreek-Waterland). Deze organisatie krijgt in de nabije toekomst de regie over de verdeling van fondsen in de gehele eerstelijns. Deze financiering wordt gekoppeld aan zeven onderwerpen waar de huisartsen in Zaanstreek-Waterland hun beleid op uitstippelen: ouderenzorg, jeugdzorg, GGZ, spoedzorg, huisartsenzorg, chronische zorg en palliatieve zorg.

De kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap is afhankelijk van de grootte van je praktijk. Hoeveel therapeuten zijn er volgens Vektis aan de praktijk AGB-code gekoppeld?

Groep A: 1 therapeut €300,-
Groep B: 2-4 therapeuten €400,-
Groep C: 5-10 therapeuten €700,-
Groep D: 11+ therapeuten €1000,-

De AFZW onderhandelt namens alle leden met de regio-organisatie. De regio-organisatie onderhandelt namelijk niet met afzonderlijke praktijken en heeft uitgesproken dat de AFZW wat hun betreft het eerste aanspreekpunt is voor de fysiotherapeutische zorg in Zaanstreek-Waterland. Als lid van de AFZW heb je dus indirect inspraak op de financiering van het vak fysiotherapeut.

Regiofinanciering is een financieringsvorm van zorg in de eerste lijn waarbij fondsen verschuiven van de zorgverzekeraar (contractgebonden) naar de regio-organisatie. De regio-organisatie heeft een adviesraad die adviseert over het verloop van de geldstroom binnen de eerste lijn. De AFZW heeft twee zetels in dit adviesorgaan.

Als lid van de AFZW ben je een gesprekspartner van de regio-organisatie. De regio-organisatie gaat niet met afzonderlijke praktijken onderhandelen en heeft uitgesproken dat de AFZW wat hun betreft het eerste aanspreekpunt is voor wat betreft de fysiotherapeutische zorg in Zaanstreek-Waterland. Wie geen lid is heeft “dus pech” en hoeft er in de toekomst niet op te rekenen enige inspraak te hebben in hoe het vak fysiotherapie gefinancierd gaat worden.

Lid worden van de AFZW?

het ondersteunen en ontwikkelen van regionale netwerken zodat stakeholders zoals ziekenhuizen en zorgverzekeraars onze hoge kwaliteit van zorg zien en onze.